Nová tramvajová smyčka Depo Hostivař v Praze je hotová

Slavnostním přestřižením pásky a čestnou jízdou byl 15. srpna zahájen provoz na nové tramvajové smyčce Depo Hostivař v Praze.

V rámci projektu došlo k úpravě úseku hlavních kolejí v ulici Černokostelecká v místě zaústění do nové smyčky v délce cca 115 metrů dvoukolejně. Tramvajová trať je celá na příčných pražcích. Na tramvajovém tělese byl zachován kryt otevřeného kolejového svršku.

Tramvajová smyčka je tříkolejná s délkou vnější koleje cca 490 metrů. Délka odstavů je pro čtyři tramvajové soupravy a jednu soupravu na odjezdu.

Smyčka vznikla na ploše stávajícího autobusového terminálu, parkoviště P+R a parkoviště zaměstnanců DP. Povrch tramvajové trati ve smyčce tvoří v prostoru zastávek dlažba, v prostoru odstavů tramvajových souprav mlatový kryt. Přejezdy pro nekolejovou dopravu mají asfaltový kryt a zbylá část tramvajové trati je zatravněna. Součástí výstavby byla realizace mnoha přeložek sítí elektro, kanalizace a vodovodu.

Základní informace:

Název: Tram smyčka Depo Hostivař 
Objednatel: Dopravní podnik Praha
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03–08/2022