New motorway section D1105 between Osičky and Hradec Králové

Plným zprovozněním úseku Osičky – Hradec Králové je nyní dálnice D11 kompletně dokončena od Prahy až k Hradci Králové, kde je prozatím pomocí nově vybudované mimoúrovňové křižovatky Kukleny napojena na stávající silnici I/11. 

Stavba právě otevřeného úseku byla zahájena v roce 2014. Kvůli komplikacím s majetkoprávními vztahy byla rozdělena do několika částí, které byly postupně předávány do provozu. Poslední část v km 88,3-90,76 byla po zastavení prací tehdejším ministrem dopravy znovu zahájena v červenci 2014.

Dálnice D11 je součástí české páteřní dálniční sítě, která propojuje naše hlavní město s Hradcem Králové a dále se sousedním Polskem. Na dalších navazujících úsecích v tuto chvíli probíhá záchranný archeologický průzkum, na kterém se EUROVIA CS rovněž podílí.

Základní informace:
Název: D1105 Osičky – Hradec Králové
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS, STRABAG a Metrostav
Doba realizace: 07/2014–08/2017