New D3 motorway section between Ševětín and Borek

Trasa nového 11 km dlouhého úseku vznikla přestavbou stávající I/3 do dálničních parametrů. Na úseku bylo vybudováno pět mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a 1800 metrů protihlukových stěn.

U sjezdu na Hlubokou nad Vltavou pak vznikla nová okružní křižovatky. Součástí nového úseku je také ekodukt, který poskytuje bezpečnou migraci zvířat a je tak preventivním opatřením před vběhnutím zvěře do vozovky. Konstrukce je typická tím, že má na svém vnějším povrchu vegetaci.

Původní plán dokončení byl jaro 2020, díky spolupráci všech dotčených stran se úsek podařilo dokončit dříve, a to i přes komplikace s chybějícím pozemkem. Stavební skupina EUROVIA se podílela na výstavbě i dalších úseků dálnice D3, konkrétně na části Mezno – Chotoviny, Tábor – Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí – Bošilec, Ševětín – Borek, Borek – Úsilné.

Základní informace:
Název: D3 0309 Ševětín – Borek
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS 
Doba realizace: 03/2017 – 12/2019 (zprovoznění) – 2020 (dokončení)