New car park in Jihlava

Na konci roku 2019 jsme dokončili parkoviště v Žižkově ulici v Jihlavě. Řidiči tak mají 110 parkovacích stání v rámci integrovaného dopravního systému města k dispozici o 5 měsíců dříve oproti plánovanému termínu.

Provedeny byly nezbytné zemní práce včetně osazení prefabrikovaných vsakových jímek. Povrch parkoviště je z drenážních dlaždic. Současně proběhla rekonstrukce konstrukčních a asfaltových vrstev na křižovatce ul. Žižkova a Rantířovská. Pracovalo se také na přeložkách inženýrských sítí, veřejném osvětlení a na světelném signalizačním zařízení.

Základní informace:
Název stavby: Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava a Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská
Investor: Statutární město Jihlava
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba: 06 - 12/2019 – smluvní termín do 05/2020