Motorway D8 between Lovosice and Řehlovice

Poslední, 16.5 km dlouhý úsek dálnice D8 Lovosice – Řehlovice byl zprovozněn v sobotu 17. prosince 2016. Tím došlo k dlouho očekávanému propojení již provozovaných úseků navazujících na německou dálnici A17, čímž vznikl nepřerušený dálniční tah z Prahy do Drážďan.

EUROVIA CS byla vedoucím členem sdružení této stavby. „Poděkování patří všem našim závodům a všem jednotlivcům, našim pracovníkům, kteří na tomto projektu pracovali. Díky jejich nasazení, jsme překonali všechny překážky, vybudovali kvalitní, pěkné a funkční dílo, které jsme předali řidičům k užívání,“ sdělil Martin Borovka, předseda představenstva.

Základní informace:
Název stavby: Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: Sdružení D8 0805
Členové sdružení: EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ, BERGER BOHEMIA
Doba výstavby: 11/2007 – 12/2016