Motorway D11 section between Hradec Králové and Smiřice

Téměř šestnáctikilometrový úsek dálnice je zároveň druhým nejdelším úsekem, který byl na D11 stavěn. Na trase je vybudováno celkem devatenáct mostů o celkové délce 1 168 metrů, z čehož jeden železobetonový most vede přes železniční trať a pět mostů přes vodní toky. Nejdelším z nich je most Trotina. Tři roky trvala stavba nového úseku dálnice D11, který vede mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. Jeho zprovozněním se řidičům výrazně usnadní cesta do Krkonoš i Polska.

Nový úsek například obsahuje dvě mimoúrovňové křižovatky, nebo pět protihlukových stěn v celkové délce 862 metrů. Dále bylo při stavbě nutné udělat devět přeložek a úprav silnic III. tříd a místních komunikací, jednu přeložku polních cest, čtyři služební sjezdy, dvě napojení silnice I. třídy, nebo sedmnáct přístupů na pozemky. Plocha vozovek přitom činí úctyhodných 495 258 m2.

Dálnice D11 má velký význam i v mezinárodním měřítku. Je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T, konkrétně evropského dopravního koridoru Paříž – Norimberk – Plzeň – Praha – Hradec Králové – Wroclaw – Varšava – Brest – Moskva. Ten funguje jako spojnice mezi západní a východní Evropou. Transevropská síť TEN-T je tvořena nejdůležitějšími evropskými tahy, což jen podtrhuje důležitost dostavby dálnice D11.

Základní informace:
Název stavby: Dálnice D11 – úsek 1106 Hradec Králové – Smiřice
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Společnost EUROVIA CS–Metrostav–Swietelsky, D11 1106 Hradec Králové – Smiřice
Doba výstavby: 10/2018–12/2021