Hradec Králové gets a unique noise barrier

Stavba protihlukové stěny na Rašínově třídě začala v půlce května, a ačkoli by se mohlo zdát, že na projektu tohoto typu není nic zajímavého, v tomto případě to ani zdaleka neplatí. Použitý materiál je totiž u staveb silničního charakteru zcela unikátní a v ČR má svou premiéru.Protihluková stěna je rozdělena na dva hlavní objekty, jejichž celková délka je 676 metrů. Při jejich stavbě byly použity ocelové sloupy, mezi které se zasunuly skleněné ESG panely, montované gabionové koše a panely určené pro popínání rostlin. Stejným způsobem vznikl druhý objekt, jen na jeho konci byly navíc osazeny dřevěné panely.

Celá stěna je založena na velkoprůměrových pilotách, do nichž jsou zabetonovány ocelové sloupy. Součástí stavby je i odvodnění komunikace. To je v jedné části řešeno pomocí podélných drenáží, štěrbinových žlabů a ve druhé části pomocí betonových žlabovek, které jsou zaústěny do retenčních žeber. Nově navržená konstrukce gabionových stěn je unikátní hned z několika důvodů: jde o použití recyklovaného materiálu. Při neustálém úbytku přírodních zdrojů tak jde o možnou alternativu. Koše se osazují mezi sloupy HEB již kompletně zhotovené mimo objekt protihlukové stěny, tudíž se výrazně eliminuje riziko úrazu při montáži košů ve výškách, zároveň je samotná montáž mnohem rychlejší, zkrátí se tím doba výstavby.  Postup montáže: Do smontovaného gabionového koše požadovaného tvaru se vsype výplňový materiál, kterým je pěnosklo, a následně se koš instaluje mezi sloupy HEB. V řadě jsou takto vyhotoveny dva koše vedle sebe. Po umístění košů se provede osazení podélných výztuh, které přijdou do každé řady gabionových košů v počtu dvou kusů. Následně se provede vyrovnávací vrstva z pěnoskla a následuje montáž další řady stejným způsobem.

Při realizaci tohoto typu stěny nedochází k prostorovým změnám a další velkou výhodou je objemová hmotnost samotného pěnoskla, která je přibližně 150 – 200 kg/m3. Díky tomu byl zhotovitel stavby, EUROVIA CS, schopný montovat gabionové koše mimo samotnou protihlukovou stěnu a osazovat je pomocí auta s rukou. Protihlukový stěna s využitím pěnoskla splňuje všechny předepsané protihlukové limity, což přinese obrovskou úlevu všem obyvatelům, protože místem přes den projede přes třicet tisíc aut a v noci potom víc než čtyři tisíce. Navíc se jedná o recyklovaný materiál, který je velmi lehký, tudíž manipulace s ním je rychlá, bezpečná a po popnutí určených částí stěny vytvoří estetický prvek na Rašínově třídě.

Základní informace:
Název: I/37 Hradec Králové, Rašínova třída - PHS
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 05 – 11/2021