Flood protections and revitalisation of the right bank of the Lužnice River, Tábor

Projekt protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře probíhal od září 2013 do května 2015 .Práce realizovalo sdružení firem EUROVIA CS a SOLETANCHE Česká republika. Projektantem byla společnost VRV. 

Nejdůležitější částí celého projektu byla výstavba 1074 metrů dlouhé protipovodňové zdi, začínající u mostu do Čelkovic a vedoucí až k restauraci Na Brusírně. Protipovodňová zeď je založena na převrtávané pilotové stěně a její nadzemní část je z návodní strany obložena kamennou zdí. Souběžně s tím došlo také k revitalizaci nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice, kde vznikla mlatová cesta, několik tůní a výhonů jako přírodě blízká opatření. Součástí stavby byla i obnova povrchu pozemní komunikace s využitím nízkohlučné směsi VIAPHONE, která zajistí obyvatelům v lokalitě ještě více klidu. Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Základní informace:
Název: Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře
Zhotovitel: EUROVIA CS a SOLETANCHE Česká republika
Termín výstavby: 09/2013 - 05/2015