Doubský bridge, Karlovy Vary

V dubnu 2018 byla zahájena rekonstrukce původního mostu. Záhy bylo zjištěno, že most je v horším stavu, než se předpokládalo, a tak byly práce zastaveny a následně bylo rozhodnuto o kompletní výměně mostu.

Na jaře letošního roku byl původní most zdemolován a na jeho místě vznikl zcela nový. Nový most byl vybudován formou mezinárodních standardů tzv. žlutý FIDIC (design and build).

Základní informace:
Název: I/20 oprava mostu 20-001 Doubí
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03 – 12/2019