Dokončili jsme výstavbu propojky Měšice – Vožická

Výstavbu propojky městské části Měšice – Vožická v Táboře s názvem „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“ dokončili kolegové z EUROVIA CS o dva měsíce dříve, než bylo plánováno.

Stavba začala v roce 2019 u jižní větve dopravního napojení táborské průmyslové zóny Vožická z městské části Měšice. Propojovací místní komunikace prochází prolukou mezi východním obvodem současně zastavěného území města Tábor a západním okrajem zástavby městské části Měšice v úseku mezi ulicemi Chýnovskou a Vožickou. Smyslem tohoto komunikačního propojení je lepší přerozdělení dopravy a vytvoření kvalitních předpokladů pro rozvoj jak stávajících, tak i navrhovaných komerčních, výrobních a skladovacích kapacit.

Celková délka komunikace činí 1 409 metrů a součástí stavby bylo i vybudování kanalizačních stok včetně retenční nádrže a podchycení meliorací, přeložka vodovodů, vybudování nové komunikace hlavní trasy a dvou křižovatek. Vystavěli jsme též cyklostezky a komunikace pro příjezd k místním areálům. Realizovali jsme také protihlukový val včetně ozelenění, veřejné osvětlení, protihlukovou stěnu, dopravní značení a další drobné úpravy oplocení.

Základní informace:
Název: Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická
Objednavatel: Jihočeský kraj a Město Tábor
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 08/2019–09/2022