D35 motorway between Ostrov and Časy, bridge at Uhersko

Celý úsek bude dlouhý 14,7 km. Na něm se bude nacházet 22 mostních objektů, 2 mimoúrovňové křižovatky, jedna odpočívka a protihluková opatření. Na stavbě D35 Ostrov - Časy jsme otočili most nad železniční trať do jeho finální pozice. 

Polovina mostu (vahadlo 20) o váze 4300 tun byla otočena během dvou nočních výluk. Třetí výluka byla využita pro rektifikaci poloviny mostu. Tento, v ČR technicky i technologicky unikátní, počin proběhl bez komplikací a za účasti mnoha diváků jak zúčastněných stran, tak médií a místních.

Akci měl na starosti závod Mosty a konstrukce.  Výstavbu úseku D35 Ostrov – Časy, respektive sdružení firem, vede závod Čechy východ, hlavní stavbyvedoucí Lubomír Veselý. Na výstavbě mostu spolupracovaly také společnosti SMP CZ a Freyssinet.

Základní informace:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy – Ostrov
Doba výstavby: 44 měsíců do zprovoznění (12/2018)