D1 motorway modernisation, section 11 A – overpasses

 V rámci stavby došlo k úplné demolici a opětovné výstavbě nadjezdu D1 – 083 v km 86,783 a nadjezdu D1 – 085 v km 89,349.

Oba mosty jsou shodné konstrukce – jedná se o dvoupolový integrovaný most, kdy mostovka je tvořena v příčném řezu pěticí prefabrikovaných, předepjatých T nosníků s nepřímým uložením se spřaženou železobetonovou deskou. Nosníky byly vyrobeny v naší dceřiné společnosti PREFA PRO. Opěry jsou pilířového tvaru, záopěří je tvořeno armovanými zeminami. Délka mostů je 59,7 m u D1 -083 a 59,14 m u D1 – 085. Šířka obou mostů je shodná 9,6 m.

Stavební práce probíhaly od dubna do prosince 2018. Bohužel v průběhu stavby došlo k nepředvídatelné situaci, kdy vozidlo z provozu po dopravní nehodě zasáhlo do prostoru stavby, kde usmrtilo pracovníka. Z tohoto důvodu byly práce na dva týdny zastaveny a přistoupilo se k dodatečným bezpečnostním opatřením. Jednalo se o samostatnou zakázku v rámci modernizace dálnice D1 úsek 11a. 

Základní informace:
Název: Modernizace dálnice D1, úsek 11 a – nadjezdy
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 04/2018 – 12/2018