Cycle path along Nové mlýny opens to public

Nová cyklostezka odvádí cyklisty z frekventované silnice s velkým podílem nákladní dopravy na samostatnou 2,6 km dlouhou cyklotrasu. Ta propojuje původní cyklotrasy na severní (levé) a jižní (pravé) straně nádrží vodního díla Nové Mlýny. Cyklostezka, která probíhala pod vedením EUROVIA CS navazuje na lávku, která byla současně budována v rámci samostatné zakázky na rekonstrukci mostu I/52 Pasohlávky, na které se rovněž podílela společnost EUROVIA CS.

Projekt zahrnoval mimo jiné také úpravu podloží a ochranné vrstvy hráze, opevnění zemního tělesa vč. ohumusování, které umožní obnovení původní vegetace i osazení zábradlí před a za mostem. Účelová komunikace k betonárce byla přeložena do nové trasy. Silnice I/52 byla rozšířena a v místě křížení s cyklotrasou do ní byl vložen ochranný, 4 metry široký ostrůvek.

Základní informace:
Název: Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Objednatel: Jihomoravský kraj (projekt byl spolufinancován ze SFDI)
Zhotovitel: EUROVIA CS a Firesta
Doba realizace: 05/2020 - 06/2021